Facultatea de

Geografie și Geologie

Burse sociale 2017-2018

 

>>> Documentaţie burse sociale

 Studenţii care solicită acordarea bursei sociale vor depune dosarele la Secretariatul Facultăţii, în perioada 9 – 19 octombrie 2017.

 Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor nete sunt: iunie, iulie şi august 2017.

 Cererea tip (anexa 1) şi declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, (anexa 2) se descarcă de pe site-ul facultăţii (secţiunea Documente utile). 

 

Important !

BURSELE SE DISTRIBUIE NUMAI PRIN VIRAMENT BANCAR PE BAZA UNUI CARD.
Studenţii care depun dosar în vederea obţinerii bursei de ajutor social, au obligaţia să depună şi EXTRASUL DE CONT! În caz contrar, dosarul nu va fi validat de către Departamentul de Burse.

Studenţii îşi vor deschide un cont personal la una din băncile cu care lucrează Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”:

 • BRD
 • BCR
 • Banc Post
 • Banca Transilvania
 • Raiffeisen Bank
 • ING
 • Piraeus Bank
 • Alpha Bank

 

Burse - Semestrul II - 2016-2017

 

>>> Rezultate contestaţii

 

 

Hotărâre senat cuantum burse de studiu şi sociale

Hotărâre senat cuantum burse doctorale

 

IMPORTANT !

BURSELE SE DISTRIBUIE NUMAI PRIN VIRAMENT BANCAR PE BAZA UNUI CARD.

Studenţii care beneficiază de bursă (de studiu sau socială) începând cu semestrul al II-lea, au obligaţia de a depune la Secretariat EXTRASUL DE CONT. Data limită: vineri, 31 martie 2017, ora 15.

Studenţii care au beneficiat de bursă şi în semestrul I nu vor mai aduce extras de cont (cu excepţia celor care şi-au schimbat numărul de cont).

Studenţii îşi vor deschide un cont personal la una din băncile cu care lucrează Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”:

 • BRD
 • BCR
 • Banc Post
 • Banca Transilvania
 • Raiffeisen Bank
 • ING
 • Piraeus Bank
 • Alpha Bank

 

EVENTUALELE CONTESTATII SE POT DEPUNE LA SECRETARITUL FACULTATII SAU LA ADRESA DE MAIL (geoiasi@uaic.ro), PÂNĂ VINERI 31.03.2017,
ORA 13.00. 

 

 

>>> Adresa MEN privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor

Normele de evaluare a dosarelor de burse sociale

Metodologia de evaluare a dosarelor pentru burse sociale

Formularele pentru Anexele 1 şi 2 se găsesc în secţiunea Documente utile:

 

Important !
 
BURSELE SE DISTRIBUIE NUMAI PRIN VIRAMENT BANCAR PE BAZA UNUI CARD.

Studenţii care depun dosar în vederea obţinerii bursei de ajutor social, au obligaţia să depună şi EXTRASUL DE CONT!

În caz contrar, dosarul nu va fi validat de către Departanmentul de Burse.

Studenţii îşi vor deschide un cont personal la una din băncile cu care lucrează Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”:

 • BRD
 • BCR
 • Banc Post
 • Banca Transilvania
 • Raiffeisen Bank
 • ING
 • Piraeus Bank
 • Alpha Bank

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2017

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID